Monday, 14 February 2011

MISI


1.       KEMUDAHAN PRASARANA  DAN PERALATAN KOKURIKULUM  DISEDIAKAN KE TAHAP YANG  MENCUKUPI.

2.       MEMASTIKAN SETIAP PELAJAR TERLIBAT SECARA LANGSUNG  DALAM KEGIATAN KOKURKULUM SELARAS DENGAN KONSEP   1  MURID   1  SUKAN,   DI SAMPING MENGENAL PASTI BAKAT PELAJAR UNTUK DIKETENGAHKAN KE PERINGKAT LEBIH TINGGI.

3.    PENGURUSAN  KOKURIKULUM MENCAPAI TAHAP CEMERLANG  MELALUI KERJASAMA  PIHAK PENGURUSAN, GURU-GURU,   PIBG,  DAN PELAJAR.

4.    MELAHIRKAN PELAJAR YANG BERDISIPLIN,  BERFIKIRAN POSITIF,  BERSIKAP TOLERASI,  BEKERJASAMA DAN  BERDAYA SAING.

5.    MEMASTIKAN WUJUD  SUASANA HARMONI,  PERSEKITARAN  SEKOLAH YANG MENARIK,  MENYERONOKKAN,  SELAMAT   DAN   DAPAT MERANSANG PENGLIBATAN PELAJAR LEBIH  AKTIF  DALAM   KEGIATAN KOKURIKULUM  DI SEKOLAH.

No comments:

Post a Comment